3. ročník: Svätokatarínska koštovka - festival mladého vína na Slovensku v srdci Malých karpát


Miesto konania: Stará tržnica, BratislavaSvätokatarínska koštovka - festival slovenských mladých vín


Festival sa ako obyčajne odohrával v samotnom centre mesta Bratislavy. Realizácia festivalu bola aj za pomoci mesta Bratislavy pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj za pomoci Múzea mesta Bratislavy.

Ako hlavný priestor na prezentáciu mladého vína pre festival Svätokatarínska koštovka bola slúžiť Stará tržnica.

Apponyiho Palác a jeho nádvorie spolu s vinohradníckym múzeom bol taktiež súčasťou festivalu, kde si každý hosť festivalu mohol pozrieť krásnu expozíciu histórie slovenského vinárstva bezplatne.
 
Začiatok a priebeh akcie
 
Svätokatarínska koštovka sa konala od piatka 8. novembra do soboty 9. novembra 2013.

Časová agenda vyzerala nasledovne:
Piatok 8.11.2013 začiatok o 14. hodine
Sobota 9.11.2013 začiatok o 11. hodine
Koštovka bola každý deň do 22. hodiny v priestoroch Starej tržnice - dolný koniec námestia SNP.

 
Otvorenie festivalu mal na starosti primátor hl. mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., čím zahájil sviatok slovenských mladých vín pod názvom Svätokatarínske. Nasledoval krátky príhovor riaditeľa bratislavských múzeí  pána PhDr. Petra Hyrossa. Samozrejmosťou otvorenia festivalu je aj svätokatarínske požehnanie mladých vín. Všetci zúčastnení hostia si spolu pripili na novú úrodu a na úspešný nový vinársky rok a tak zahájili novú históriu a festival mladých slovenských vín pod značkou Svätokatarínska koštovka.
 
V priestoroch Starej tržnice boli rozmiestnené dekorované stánky, ktoré dotvárali príjemnú vinársku atmosféru, kde všetci zúčastnení vinári prezentovli svoje Svätokatarínske vína.

Predaj Svätokatarínskeho vína
 
Pri vstupe do Starej stžnice boli rozmiestnené stanoviská s pokladňami, kde si mohli hostia a návštevníci festivalu za poplatok kúpiť kupóny na víno.
 
Kupón za 7,- EUR
Má hodnotu na zakúpenie jednej fľaše u ktoréhokoľvek zúčastneného vinára.

 

Kupón za 1,- EUR
Má hodnotu na zakúpenie 1dcl vína u ktoréhokoľvek zúčastneného vinára.

Kupón za 0,40 EUR
Má hodnotu degustačná vzorka o objeme 0,04L u ktoréhokoľvek zúčastneného vinára.

Kupón za 2,- EUR - záloha
Dostanete sklenený degustačný pohár s logom „Svätokatarínske víno“, ktorý môžete vrátiť a bude Vám vrátená záloha.
 

Predaj vína bol a bude možný iba pomocou kupónov. Priama platba nebude možná.


Kultúrny program
 
V rámci celého festivalu prebiehal kultúrny program na pripravenom pódiu. Vystúpenie ľudovej muziky bratov Wimmerovcov, sprievodné aktivity a súťaže s vínnou tematikou. Celá akcia prebiehala v duchu dobrej nálady a radosti z pitia kvalitného mladého slovenského vína.

 Hostia mali tiež možnosť ochutnať Svätokatarínsku morku, kozie syry z Kozieho vŕšku a vynikajúce kravské syry z mliečnej farmy Hiadlovský.